ADVOKATFIRMAET

TRYTI AS

Vi ønsker å være den faste forbindelsen som kan
håndtere virksomhetens løpende behov for juridisk kompetanse.

Et advokatfirma med høy kompetanse!

I en tid hvor kravene til formaliteter er økende, ønsker ADVOKATFIRMAET TRYTI å være den faste forbindelsen som kan håndtere virksomhetens løpende behov for juridisk kompetanse. Visjonen er at virksomheten skal finne det lønnsomt å ha en fast advokatforbindelse.

Les mer om oss

Vi bistår med løpende rådgivning, kurs og foredrag, bistand i tvister og rettsaker. Våre typiske kunder er entreprenører, konsulenter og byggherrer i byggeprosjekter. De fleste vil ha god lønnsomhet i å forbedre kunnskaper og rutiner.

Utenfor våre ordinære fagområder har vi samarbeid med advokatfirmaer for spesialisert bistand.

Helge A. Tryti

Partner

Han har bred erfaring innen bygg, eiendom og entreprise. Han etablerte eget Advokatfirmaet Tryti i perioden 1987 – 2012 til å bli et mellomstort advokatfirma. I 2012 gikk han inn som partner i Codex Advokat Oslo AS og bygget opp entrepriseavdelingen til å bli en solid avdeling med erfaring, bredde, kompetanse og engasjement.

Gjennom de siste 15 årene har en viktig del av virksomheten blitt knyttet opp til kompetanseoppbygging og interne seminarer for entreprisevirksomheter. I tillegg holdt faste åpne seminarer hvert halvår. Seminarer og foredrag er lagt opp praktisk med vekt på eksempler som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i for å unngå at seminarene bare skal bli teoretiske. Til seminarer og foredrag lages det grundig dokumentasjon med hjelpedokumenter og praktiske skjemaer. Hjelpedokumenter og skjemaer kan lastes ned fra www.tryti.no uten å bli belastet for kostnader.

E-post: helge@tryti.no          Mobil: 907 38 936

Se CV

Karolina Berazo Gertz

Advokat

Karolina jobber med entrepriserettslige og eiendomsrettslige problemstillinger. Hun yter juridisk bistand til entreprenørfirmaer, byggherrer og forbrukere innen proffentreprise/forbrukerentreprise og innen eiendomsrett. I tillegg til å yte bistand til klienter med sluttoppgjør/forhandlinger, reklamasjoner for eventuelle feil og mangler ved eiendommen/byggeprosjektet, samt prosedere saker for domstolen, har hun også jobbet med «Prosjektlederens håndbok…» som mange allerede vil kjenne til. Karolina har også jobbet med å lage mange av de hjelpedokumentene som kan lastes ned fra vår web-side.

I tillegg er hun språkdyktig og snakker polsk, russisk, litauisk og engelsk.

E-post: kbg@tryti.no          Mobil: 462 54 174

Se CV

Ingrid Heggholmen Gåssand

Juridisk assistent

E-post: ihg@tryti.no          Mobil: 902 84 815

Se CV