ADVOKATFIRMAET

TRYTI AS

Vi ønsker å være den faste forbindelsen som kan
håndtere virksomhetens løpende behov for juridisk kompetanse.

Et advokatfirma med høy kompetanse!

I en tid hvor kravene til formaliteter og er økende, ønsker ADVOKATFIRMAET TRYTI å være den faste forbindelsen som kan håndtere virksomhetens løpende behov for juridisk kompetanse. Visjonen er at virksomheten skal finne det lønnsomt å ha en fast advokatforbindelse.

Les mer om oss

Vi bistår med løpende rådgivning, kurs og foredrag, bistand i tvister og rettsaker. Våre typiske kunder er entreprenører, konsulenter og byggherrer i byggeprosjekter. De fleste vil ha god lønnsomhet i å forbedre kunnskaper og rutiner.

Utenfor våre ordinære fagområder har vi samarbeid med advokatfirmaer for spesialisert bistand.

Helge A. Tryti

Han har bred erfaring innen bygg, eiendom og entreprise. Han etablerte eget Advokatfirmaet Tryti i perioden 1987 – 2012 til å bli et mellomstort advokatfirma. I 2012 gikk han inn som partner i Codex Advokat og har bygget opp entrepriseavdelingen til å bli en solid avdeling med erfaring, bredde, kompetanse og engasjement.

Gjennom de siste 15 årene har en viktig del av virksomheten blitt knyttet opp til kompetanseoppbygging og interne seminarer for entreprisevirksomheter. I tillegg holdt faste åpne seminarer hvert halvår. Seminarer og foredrag er lagt opp praktisk med vekt på eksempler som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i for å unngå at seminarene bare skal bli teoretiske. Til seminarer og foredrag lages det grundig dokumentasjon med hjelpedokumenter og praktiske skjemaer. Hjelpedokumenter og skjemaer kan lastes ned fra www.tryti.no uten å bli belastet for kostnader.

Ragnhild Krefting Kullerud

Ragnhild Kullerud har bred erfaring som advokat i entrepriserett (og fast eiendom)  i bygg- og anleggsbransjen.  Hun bistår innen kontraktene som er utarbeidet av Norsk Standard og forbrukerkontraktene. Ragnhild har  bistått byggmestere og boligselskaper ogi tillegg til å være internadvokat i en større nordisk entreprenørbedrift. Ragnhild har betydelig prosedyreerfaring fra domstoler over hele Norge og prosederer jevnlig. Ragnhild holder kurs og foredrag innen entreprisesrett.

 

Se CV

Karolina Berazo

Hun vil styrke vår kapasitet på entreprise og vi har jobbet sammen allerede et par år mens hun var student. Hun har blant annet jobbet med «Prosjektlederens håndbok…» som noen allerede vil kjenne og hun har jobber med mange av de hjelpedokumenter som kan lastes ned fra vår web-sider. I tillegg er hun språkdyktig og snakker polsk, russisk, litauisk og engelsk.

 

Se CV

KONTAKT