• Przygotowanie oferty dla konsumenta
    Przygotowanie oferty dla konsumenta Przy składaniu oferty osobie fizycznej (zwanej dalej konsumentem), zleceniobiorca musi pamiętać o pewnych zasadach, które w następstwie pozwolą uniknąć niepotrzebnych sporów oraz […]
KONTAKT