06.09.2023

Praktisk gjennomføring av sluttoppgjøret

Praktisk gjennomføring av sluttoppgjøret Det er en utfordring å kunne presentere en praktisk og oversiktlig oversikt over de uenigheter som oppdragsgiver og entreprenør har i forbindelse […]
01.03.2023

Opphavsrettslig beskyttelse for småhusbebyggelse

Opphavsrettslig beskyttelse for småhusbebyggelse Oslo tingrett kom til at et prosjekt med tremannsboliger hadde et slikt særpreg at det var opphavsrettslig beskyttet.  Arkitekten mente at han […]
28.01.2023

Formaliteter ved overtagelse i Norsk Standard

Formaliteter ved overtagelse i Norsk Standard Det er strenge formelle regler for overtagelse i entreprisekontraktene i Norsk Standard. Det å følge formaliteten ved overtagelse vil fort […]
28.01.2023

Honorarbudsjett i NS 8402

Honorarbudsjett i NS 8402 Når en konsulent engasjeres etter medgått tid, forutsettes det at det avtales et honorarbudsjett. Konsulenten har ikke rett til betaling utover budsjettet […]
21.09.2022

Forsering og plunder og heft

Forsering og plunder og heft Når et prosjekt ikke opprettholder planlagt fremdrift som følge av forhold entreprenøren ikke har ansvar for, oppstår det ofte forstyrrelser i […]
23.08.2022

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser Underentreprenørens rett til å kreve avholdt en registreringsforretning er viktig fordi den har en rekke gunstige rettsvirkninger for underentreprenøren. Den avbryter […]
22.08.2022

Entreprenørens rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold

Entreprenørens rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold  Entreprenøren er gitt rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold. Etter at entreprenøren har sendt sitt sluttoppgjør med sluttfaktura har forbrukeren etter […]
30.05.2022

Tabbene underentreprenøren må unngå

Tabbene underentreprenøren må unngå NS-kontrakter er fremforhandlede kontrakter som forutsetningsvis balanserer interessene mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Tendensen er at hovedentreprenøren lager sine «Generelle kontraktsbestemmelser» som har […]