• Tvisteskjema til sluttoppgjør(Excel)
  Tvisteskjema til sluttoppgjør(Excel) De fleste har sine egne oppsett i et omtvistet sluttoppgjør, men mange blander krav og likviditet. Da blir det vanskelig å holde oversikten. […]
 • «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)
  «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)   Boken har nå kommet ut i revidert utgave 2020. Det kan være lønnsomt for […]
 • Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør
  Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør Høyesterett har kommet med en dom om sluttoppgjør som er viktig for videre forståelse av sluttoppgjør i alle NS 84xx-kontraktene. […]
 • Entreprenørens omtvistede tilleggskrav
  Entreprenørens omtvistede tilleggskrav Når entreprenøren melder et tilleggskrav i en NS-kontrakt bør kravet faktureres selv om oppdragsgiver er uenig. Kravet skal faktureres 100 % (uten innestående) […]
 • Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt
  Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt En omforent ny fremdriftsplan flytter ikke den dagmulktsbelagte sluttfristen. Det er entreprenørens fremdriftsplan som skal fremlegges etter 6 uker (NS 8405) eller […]
KONTAKT