• Sluttoppstilling og sluttfaktura
  Sluttoppstilling og sluttfaktura I alle NS-kontrakter skal entreprenøren sende en sluttoppstilling og en sluttfaktura innen to måneder fra overtagelse. Du kan se vårt eksempel på korrekt […]
 • Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel)
  Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel) De fleste har sine egne oppsett i et omtvistet sluttoppgjør, men mange blander krav og likviditet. Da blir det […]
 • Prisoverslag til forbruker
  Prisoverslag til forbruker Om det er gitt bindende eller uforbindtlig prisoverslag er et stadig forekommende tvistetema. Mange håndverkere gir ofte muntlige prisoverslag og kan bli bundet […]
 • Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger
  Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger En utførelse med en ikke-preakseptert løsning kan i en NS-kontrakt bli ansett […]
 • Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger
  Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger De fleste prosjekter går bra uten at å være formelle, men desto verre de gangene det er formalitetene som […]
 • Foredrag – 4 februar 2020
  Foredrag – 4 februar 2020  
 • Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker
  Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker Høyesterett avsa 7. februar 2020 en dom hvor arkitekten som var ansvarlig søker ble erstatningsansvarlig for det økonomiske tap boligkjøperne […]
 • Corona – regler for permittering og er det smart å permittere?
  Corona – regler for permittering og er det smart å permittere? Corona har gitt de fleste i entrepriseverden en utfordring på evnen til å levere, vurdere […]
 • Corona-virus og «Force majeure»
  Corona-virus og «Force majeure» Utgangspunktet i alle kontrakter er at avtaler skal holdes, men det modifiseres med det som oftest betegnes som «Force majeure». Det innebærer […]
 • «Prosjektlederens håndbok….»
  «Prosjektlederens håndbok….» Denne boken gir prosjektlederen og andre ansvarlige i et byggeprosjekt en grunnleggende oversikt over de kontraktene som vil være aktuelle i et byggeprosjekt. Riktig […]
 • Dagmulktskalkulatoren
  Dagmulktskalkulatoren   Med kalkulatoren kan du slå inn kontraktsum, type kontrakt og dato for start og stopp for dagmulkt. Da får du antall dagmulktsbelagte dager, beløp […]
 • Dagmulkt og erstatning
  Gå til: Avtalt sluttfrist og fremdriftsplaner Fristforlengelse som følge av tillegg eller endringer Forsinketoppstart Når stanser dagmulkten Når må dagmulkten være fremmet Minimum og maksimum dagmulkt […]
 • «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)
  «Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)   Boken har nå kommet ut i revidert utgave 2020. Det kan være lønnsomt for […]
 • Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør
  Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør Høyesterett har kommet med en dom om sluttoppgjør som er viktig for videre forståelse av sluttoppgjør i alle NS 84xx-kontraktene. […]
 • Entreprenørens omtvistede tilleggskrav
  Entreprenørens omtvistede tilleggskrav Når entreprenøren melder et tilleggskrav i en NS-kontrakt bør kravet faktureres selv om oppdragsgiver er uenig. Kravet skal faktureres 100 % (uten innestående) […]
 • Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt
  Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt En omforent ny fremdriftsplan flytter ikke den dagmulktsbelagte sluttfristen. Det er entreprenørens fremdriftsplan som skal fremlegges etter 6 uker (NS 8405) eller […]
 • Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise
  Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise I kontrakten mellom partene var det avtalt fremsendelse av fakturaer på e-post. Det var laget en betalingsplan med fire […]
 • ADVOKATFIRMAET TRYTI AS
  ADVOKATFIRMAET TRYTI AS Advokatfirmaet er stiftet for å kunne bistå eksisterende og fremtidige klienter som søker juridisk bistand med erfaring og kompetanse innen fast eiendom med […]
KONTAKT