06.09.2023

Praktisk gjennomføring av sluttoppgjøret

Praktisk gjennomføring av sluttoppgjøret Det er en utfordring å kunne presentere en praktisk og oversiktlig oversikt over de uenigheter som oppdragsgiver og entreprenør har i forbindelse […]
01.03.2023

Når er utbedringsforsøk en erkjennelse av erstatningsansvar?

Når er utbedringsforsøk en erkjennelse av erstatningsansvar? Utbedringer av mangler ved et byggeprosjekt vil ikke alltid være vellykket. Entreprenøren kan ha forsøkt å utbedre en mangel […]
01.03.2023

Opphavsrettslig beskyttelse for småhusbebyggelse

Opphavsrettslig beskyttelse for småhusbebyggelse Oslo tingrett kom til at et prosjekt med tremannsboliger hadde et slikt særpreg at det var opphavsrettslig beskyttet.  Arkitekten mente at han […]
28.01.2023

Endring av mva-reglene gir bedre likviditet for entreprenører

Endring av mva-reglene gir bedre likviditet for entreprenører Advokat Catherine Sandvig, Advokatfirmaet Økland & Co DA   Frem til nå har hovedregelen vært at merverdiavgift skal […]
28.01.2023

Formaliteter ved overtagelse i Norsk Standard

Formaliteter ved overtagelse i Norsk Standard Det er strenge formelle regler for overtagelse i entreprisekontraktene i Norsk Standard. Det å følge formaliteten ved overtagelse vil fort […]
28.01.2023

Honorarbudsjett i NS 8402

Honorarbudsjett i NS 8402 Når en konsulent engasjeres etter medgått tid, forutsettes det at det avtales et honorarbudsjett. Konsulenten har ikke rett til betaling utover budsjettet […]
21.09.2022

Advokatfirmaet Økland og Advokatfirmaet Tryti etablerer entreprise-samarbeid

Advokatfirmaet Økland og Advokatfirmaet Tryti etablerer entreprise-samarbeid Med et ønske om å styrke entreprise som fagområde, har advokatfirmaene Økland og Tryti nå inngått et samarbeid på […]
21.09.2022

Forsering og plunder og heft

Forsering og plunder og heft Når et prosjekt ikke opprettholder planlagt fremdrift som følge av forhold entreprenøren ikke har ansvar for, oppstår det ofte forstyrrelser i […]
21.09.2022

Risiko for overholdelse av uforsvarlig korte, dagmulktsbelagte frister i entrepriseprosjekter

Risiko for overholdelse av uforsvarlig korte, dagmulktsbelagte frister i entrepriseprosjekter Enhver entreprenør har plikt til å overholde frister fastsatt i kontrakten for å unngå sanksjoner som […]
21.09.2022

Dagmulktsbelagte sluttfrister og revisjon av fremdriftsplaner

Dagmulktsbelagte sluttfrister og revisjon av fremdriftsplaner Ved oversittelse av avtalt sluttfrist har byggherre krav på økonomisk kompensasjon – oftest gjennom en avtalt dagmulkt. Det oppstår imidlertid […]
23.08.2022

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser Underentreprenørens rett til å kreve avholdt en registreringsforretning er viktig fordi den har en rekke gunstige rettsvirkninger for underentreprenøren. Den avbryter […]
23.08.2022

Viktige elementer ved ulike kontrakter i Norsk Standard (NS-kontrakter)

Viktige elementer ved ulike kontrakter i Norsk Standard (NS-kontrakter) Det er ikke uvesentlig at entreprenørene har en bevisst holdning til bruk av de ulike NS-kontraktene og […]
22.08.2022

Entreprenørens rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold

Entreprenørens rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold  Entreprenøren er gitt rettigheter ved sluttoppgjør i forbrukerforhold. Etter at entreprenøren har sendt sitt sluttoppgjør med sluttfaktura har forbrukeren etter […]
30.05.2022

Tabbene underentreprenøren må unngå

Tabbene underentreprenøren må unngå NS-kontrakter er fremforhandlede kontrakter som forutsetningsvis balanserer interessene mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Tendensen er at hovedentreprenøren lager sine «Generelle kontraktsbestemmelser» som har […]
04.05.2022

Entreprenørens merkostnader som følge av ekstraordinær prisutvikling

Entreprenørens merkostnader som følge av ekstraordinær prisutvikling  I entrepriseretten har entreprenøren som utgangspunkt ansvaret for prisutviklingen fra kontraktsignatur til overtagelse. Dagens situasjon reiser spørsmålet om entreprenøren […]