Bestilling av bok

Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter og forbrukerkontrakter

Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter og forbrukerkontrakter” er en bok laget for ikke-jurister. Den skal gi prosjektelderen eller andre som forvalter kontrakter en oversikt over de ulike kontrakter, forskjellen på de ulike kontrakter og hvordan de enkelte kontrakter skal praktiseres.

Boken har blitt solgt i nær 10.000 eksemplarer og er blitt en bok som svært mange i byggenæringen benytter seg av. Den er kortfattet, enkel å forstå og benyttes på en rekke tekniske skoler, på mesterbrevutdannelsen, og på noen universiteter.

Den reviderte utgaven for 2021 er oppdatert, har flere vedlegg/hjelpedokumenter og den har lagt inn QR-koder med link til en muntlig fremstilling på viktige kapitler på en smarttelefon eller tilsvarende.

Boken legger hovedvekt på Norsk Standards entreprisekontrakter (NS-kontrakter). Her gennomgås de prinisppielle forskjeller på de ulike kontrakter og hva skal man vite for å praktisere kontraktene på en mest mulig sikker måte. Gjennomgangen er supplert med sjekklister og hjelpedokumenter som kan bidra til å gjennomføre prosjektet på beste måte. Bokens sjekklister og hjelpedokumenter kan lastes ned uten kostnader.

Fyll ut skjemaet for bestilling

  Kontaktopplysninger

  Fakturaopplysninger (hvis annen enn oppgitt over)

  Jeg ønsker å bestille bok på:

  Antall bøker  Boken koster kr. 585,- med tillegg av kr. 55,- i administrasjon for hver forsendelse og porto.
  Faktura sendes per e-post.

  Den polske utgaven av Prosjektlederens håndbok (2020) koster kr. 250,- per eks. med tillegg av porto og forsendelsesomkostninger. Faktura sendes per e-post.

  KONTAKT