Aktuelt

27.03.2021

Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag

Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag Den 26. mars 2021 avsa Høyesterett en fersk dom vedrørende prisavslag etter kjøp av en boligeiendom […]
08.03.2021

Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen

Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan risikere ansvar ved brudd på arbeidsmiljøloven. Det er mange som […]
08.03.2021

Småbruk fikk kr. 45 millioner i erstatning ved ekspropriasjon

Småbruk fikk 45 millioner kroner i erstatning ved ekspropriasjon Bane NOR eksproprierte et mindre småbruk utenfor Oslo til bygging av Follobanen. Advokatfirmaet Tryti AS bisto eieren […]
14.01.2021

Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021

Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021   Bilansvarsloven er endret fra 1. januar 2021. Endringen innebærer blant annet at ansvarsbegrensningen er nå hevet til […]
12.01.2021

FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19

FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19 Forsinkelse kan alltid skje og korona har gjort forsinkelse ennå mer relevant. Det viser seg stadig oftere at krav om fristforlengelse er […]
07.12.2020

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników zagranicznych

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników zagranicznych Zagraniczni pracownicy muszą spodziewać się 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Norwegii po świętach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dla wielu wykonawców […]
30.11.2020

Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold»

Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold» Høyesterett avsa 20.11.2020 en dom hvor de anså at oppdragsgiver ikke hadde overholdt fristen til å reklamere overfor oppdragstaker «uten […]
30.11.2020

Karantene for utenlandske arbeidere

Karantene for utenlandske arbeidere Utenlandske arbeidere må forvente 10 dagers karantene etter jule- og nyttårsferie. Da blir det et spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse med […]
03.11.2020

Sentrale dommer i entreprisesaker hvor oppdragsgiver er forbruker og mellom profesjonelle

Sentrale dommer i entreprisesaker hvor oppdragsgiver er forbruker og mellom profesjonelle    Innholdsfortegnelse Rt-1984-962: Preklusjon og realitetsdrøftelser HR-2002-1028-A: Avbestillingshonorar HR-2010-233-A: Relativ reklamasjonsfrist på 2 måneder HR-2016-761-A: […]
KONTAKT