Aktuelt

23.08.2022

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser

Nødvendig med registreringsforretning ved underentrepriser Underentreprenørens rett til å kreve avholdt en registreringsforretning er viktig fordi den har en rekke gunstige rettsvirkninger for underentreprenøren. Den avbryter […]
30.05.2022

Tabbene underentreprenøren må unngå

Tabbene underentreprenøren må unngå NS-kontrakter er fremforhandlede kontrakter som forutsetningsvis balanserer interessene mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Tendensen er at hovedentreprenøren lager sine «Generelle kontraktsbestemmelser» som har […]
01.03.2022

Sluttoppgjørsskjema 

Sluttoppgjørsskjema  Praktisk mal for sluttoppstilling Det er en utfordring å kunne presentere en praktisk og oversiktlig fremstilling over de uenigheter som oppdragsgiver og entreprenør har i […]
01.02.2022

Entreprenører trenger rettshjelpsforsikring

Entreprenører trenger rettshjelpsforsikring Det er en utfordring at entreprenøren sjelden vinner frem med dekning av sakskostnader ved tvist om entrepriseoppdrag. Selv der hvor entreprenøren i det […]
05.01.2022

GENERELLE BETINGELSER – EN NØDVENDIGHET

Generelle betingelser – en nødvendighet Entreprenører bør ha generelle betingelser som en del av ethvert tilbud og som en del av hver kontrakt. Disse skal presisere […]