Aktuelt

18.05.2021

Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser

Det innkjøpsfaglige skjønn ved tildeling av oppdrag i offentlige anskaffelser Ved tildeling av offentlige kontrakter er oppdragsgivere bundet av formelle anskaffelseskrav som i stor grad er […]
18.05.2021

Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil

Erstatningsansvar for prosjekterings- og rådgivningsfeil Prosjekterings- og rådgivningsfeil kan resultere i betydelig økonomisk tap. Det må derfor forventes at rådgivere har den nødvendige aktpågivenhet og kunnskapsnivå […]
20.04.2021

Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR

Beregning av dagmulkt – DAGMULKTSKALKULATOR   Beregningen av dagmulkten er ulik for ulike kontrakter og hvilke dager som det skal regnes dagmulkt for vil variere fra […]
20.04.2021

Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år

Entreprenørens erstatningsansvar for mangler eldre enn 5 år Entreprenøren er ansvarlig for mangler som er rettidig reklamert i inntil 5 år etter overtagelse. Skyldes mangelen «grov […]
27.03.2021

Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag

Salg av bolig med skjeggkre ga ikke rett på prisavslag Den 26. mars 2021 avsa Høyesterett en fersk dom vedrørende prisavslag etter kjøp av en boligeiendom […]
08.03.2021

Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen

Daglig leders og styreleders ansvar for kontroll av sikkerhet på arbeidsplassen Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan risikere ansvar ved brudd på arbeidsmiljøloven. Det er mange som […]
08.03.2021

Småbruk fikk kr. 45 millioner i erstatning ved ekspropriasjon

Småbruk fikk 45 millioner kroner i erstatning ved ekspropriasjon Bane NOR eksproprierte et mindre småbruk utenfor Oslo til bygging av Follobanen. Advokatfirmaet Tryti AS bisto eieren […]
14.01.2021

Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021

Forsikring av anleggsmaskiner m.v. fra 1. januar 2021   Bilansvarsloven er endret fra 1. januar 2021. Endringen innebærer blant annet at ansvarsbegrensningen er nå hevet til […]
12.01.2021

FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19

FORSINKELSE, DAGMULKT OG COVID-19 Forsinkelse kan alltid skje og korona har gjort forsinkelse ennå mer relevant. Det viser seg stadig oftere at krav om fristforlengelse er […]