Aktuelt

02.11.2020

Prawo wykonawców do żądania odroczenia terminu z powodu koronawirusa / COVID-19

Prawo wykonawców do żądania odroczenia terminu z powodu koronawirusa / COVID-19 Norweskie władze przyjęły nowe ograniczenia krajowe w związku z panującą pandemią spowodowaną przez koronawirusa. Nowe […]
02.11.2020

Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19

Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19 Regjeringen har vedtatt nye nasjonale restriksjoner som har tredd i kraft 31. oktober 2020. De nye restriksjonene innebærer at utenlandske arbeidstakere […]
02.11.2020

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold Stansing er entreprenørens eneste reelle maktmiddel for å imøtegå urettmessig tilbakeholdelse av betaling fra oppdragsgiver. Samtidig er det […]
30.09.2020

Przygotowanie oferty dla konsumenta

Przygotowanie oferty dla konsumenta Przy składaniu oferty osobie fizycznej (zwanej dalej konsumentem), zleceniobiorca musi pamiętać o pewnych zasadach, które w następstwie pozwolą uniknąć niepotrzebnych sporów oraz […]
15.09.2020

Sluttoppstilling og sluttfaktura

Sluttoppstilling og sluttfaktura I alle NS-kontrakter skal entreprenøren sende en sluttoppstilling og en sluttfaktura innen to måneder fra overtagelse. Du kan se vårt eksempel på korrekt […]
14.09.2020

Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel)

Skjema for krav og motkrav i sluttoppgjør(Excel) De fleste har sine egne oppsett i et omtvistet sluttoppgjør, men mange blander krav og likviditet. Da blir det […]
20.08.2020

Prisoverslag til forbruker

Prisoverslag til forbruker Om det er gitt bindende eller uforbindtlig prisoverslag er et stadig forekommende tvistetema. Mange håndverkere gir ofte muntlige prisoverslag og kan bli bundet […]
04.08.2020

Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger

Dømt til å betale kr. 9 mill. ved ikke å ha benyttet preaksepterte løsninger En utførelse med en ikke-preakseptert løsning kan i en NS-kontrakt bli ansett […]
18.06.2020

Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger

Overtagelsesprotokoll – ofte glemt med fatale følger De fleste prosjekter går bra uten at å være formelle, men desto verre de gangene det er formalitetene som […]
KONTAKT