Aktuelt

16.04.2020

Foredrag – 4 februar 2020

Foredrag – 4 februar 2020  
16.04.2020

Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker

Erstatningsansvar for konsulentoppdrag og ansvarlig søker Høyesterett avsa 7. februar 2020 en dom hvor arkitekten som var ansvarlig søker ble erstatningsansvarlig for det økonomiske tap boligkjøperne […]
16.04.2020

Corona – regler for permittering og er det smart å permittere?

Corona – regler for permittering og er det smart å permittere? Corona har gitt de fleste i entrepriseverden en utfordring på evnen til å levere, vurdere […]
15.03.2020

Corona-virus og «Force majeure»

Corona-virus og «Force majeure» Utgangspunktet i alle kontrakter er at avtaler skal holdes, men det modifiseres med det som oftest betegnes som «Force majeure». Det innebærer […]
15.03.2020

«Prosjektlederens håndbok….»

«Prosjektlederens håndbok….» Denne boken gir prosjektlederen og andre ansvarlige i et byggeprosjekt en grunnleggende oversikt over de kontraktene som vil være aktuelle i et byggeprosjekt. Riktig […]
15.03.2020

Dagmulktskalkulatoren

Dagmulktskalkulatoren   Med kalkulatoren kan du slå inn kontraktsum, type kontrakt og dato for start og stopp for dagmulkt. Da får du antall dagmulktsbelagte dager, beløp […]
15.03.2020

Dagmulkt og erstatning

Gå til: Avtalt sluttfrist og fremdriftsplaner Fristforlengelse som følge av tillegg eller endringer Forsinketoppstart Når stanser dagmulkten Når må dagmulkten være fremmet Minimum og maksimum dagmulkt […]
09.02.2020

«Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)

«Prosjektlederens håndbok i Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker» (2020)   Boken har nå kommet ut i revidert utgave 2020. Det kan være lønnsomt for […]
06.02.2020

Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør

Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør Høyesterett har kommet med en dom om sluttoppgjør som er viktig for videre forståelse av sluttoppgjør i alle NS 84xx-kontraktene. […]
KONTAKT