Aktuelt

07.12.2020

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników zagranicznych

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników zagranicznych Zagraniczni pracownicy muszą spodziewać się 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Norwegii po świętach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dla wielu wykonawców […]
30.11.2020

Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold»

Høyesteretts dom om «uten ugrunnet opphold» Høyesterett avsa 20.11.2020 en dom hvor de anså at oppdragsgiver ikke hadde overholdt fristen til å reklamere overfor oppdragstaker «uten […]
30.11.2020

Karantene for utenlandske arbeidere

Karantene for utenlandske arbeidere Utenlandske arbeidere må forvente 10 dagers karantene etter jule- og nyttårsferie. Da blir det et spørsmål om entreprenøren kan kreve fristforlengelse med […]
03.11.2020

Sentrale dommer i entreprisesaker hvor oppdragsgiver er forbruker og mellom profesjonelle

Sentrale dommer i entreprisesaker hvor oppdragsgiver er forbruker og mellom profesjonelle    Innholdsfortegnelse Rt-1984-962: Preklusjon og realitetsdrøftelser HR-2002-1028-A: Avbestillingshonorar HR-2010-233-A: Relativ reklamasjonsfrist på 2 måneder HR-2016-761-A: […]
02.11.2020

Prawo wykonawców do żądania odroczenia terminu z powodu koronawirusa / COVID-19

Prawo wykonawców do żądania odroczenia terminu z powodu koronawirusa / COVID-19 Norweskie władze przyjęły nowe ograniczenia krajowe w związku z panującą pandemią spowodowaną przez koronawirusa. Nowe […]
02.11.2020

Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19

Fristutsettelse på grunn av korona/COVID-19 Regjeringen har vedtatt nye nasjonale restriksjoner som har tredd i kraft 31. oktober 2020. De nye restriksjonene innebærer at utenlandske arbeidstakere […]
02.11.2020

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene ved betalingsmislighold Stansing er entreprenørens eneste reelle maktmiddel for å imøtegå urettmessig tilbakeholdelse av betaling fra oppdragsgiver. Samtidig er det […]
30.09.2020

Przygotowanie oferty dla konsumenta

Przygotowanie oferty dla konsumenta Przy składaniu oferty osobie fizycznej (zwanej dalej konsumentem), zleceniobiorca musi pamiętać o pewnych zasadach, które w następstwie pozwolą uniknąć niepotrzebnych sporów oraz […]
15.09.2020

Sluttoppstilling og sluttfaktura

Sluttoppstilling og sluttfaktura I alle NS-kontrakter skal entreprenøren sende en sluttoppstilling og en sluttfaktura innen to måneder fra overtagelse. Du kan se vårt eksempel på korrekt […]