Aktuelt

03.01.2020

Entreprenørens omtvistede tilleggskrav

Entreprenørens omtvistede tilleggskrav Når entreprenøren melder et tilleggskrav i en NS-kontrakt bør kravet faktureres selv om oppdragsgiver er uenig. Kravet skal faktureres 100 % (uten innestående) […]
01.12.2019

Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt

Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt En omforent ny fremdriftsplan flytter ikke den dagmulktsbelagte sluttfristen. Det er entreprenørens fremdriftsplan som skal fremlegges etter 6 uker (NS 8405) eller […]
25.11.2019

Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise

Dom om preklusjon og dagmulkt i forbrukerentreprise I kontrakten mellom partene var det avtalt fremsendelse av fakturaer på e-post. Det var laget en betalingsplan med fire […]
25.11.2019

ADVOKATFIRMAET TRYTI AS

ADVOKATFIRMAET TRYTI AS Advokatfirmaet er stiftet for å kunne bistå eksisterende og fremtidige klienter som søker juridisk bistand med erfaring og kompetanse innen fast eiendom med […]
KONTAKT