Aktuelt

06.02.2020

Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør

Høyesteretts har avsagt dom om sluttoppgjør Høyesterett har kommet med en dom om sluttoppgjør som er viktig for videre forståelse av sluttoppgjør i alle NS 84xx-kontraktene. […]
03.01.2020

Entreprenørens omtvistede tilleggskrav

Entreprenørens omtvistede tilleggskrav Når entreprenøren melder et tilleggskrav i en NS-kontrakt bør kravet faktureres selv om oppdragsgiver er uenig. Kravet skal faktureres 100 % (uten innestående) […]
01.12.2019

Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt

Fremdriftsplaner, merkostnader og dagmulkt En omforent ny fremdriftsplan flytter ikke den dagmulktsbelagte sluttfristen. Det er entreprenørens fremdriftsplan som skal fremlegges etter 6 uker (NS 8405) eller […]
25.11.2019

ADVOKATFIRMAET TRYTI AS

ADVOKATFIRMAET TRYTI AS Advokatfirmaet er stiftet for å kunne bistå eksisterende og fremtidige klienter som søker juridisk bistand med erfaring og kompetanse innen fast eiendom med […]