NS 8406 og NS 8416

 

NS 8406 skal benyttes der oppdragsgiver er byggherre og NS 8416 er da beregnet der hvor oppdragsgiver er en hovedentreprenør. Prinsippene i de to kontraktene er de samme, men NS 8416 er tilpasset og mer egnet for begge parter når oppdragsgiver er en hovedentreprenør.

Kontrakten er bygget over samme lest som NS 8405. Den har kortere formuleringer, er mindre utfyllende og mindre presis. Den har færre bestemmelser om slik koordinering som er nødvendig med mange aktører samtidig og den har ikke samme krav til varsling fra entreprenøren når det kommer forstyrrelser og endringer som gir han rett til tilleggskrav fra sin oppdragsgiver. Kontrakten er på 17 sider mens NS 8405 er tilsvarende på 34 sider.

Spissformulert kan det sies at entreprenøren skal jobbe frem prosjektet og sende meldinger om sine tilleggskrav underveis så langt han velger å prioritere slik varsling. Normalt vil berettigede tilleggskrav som første gang presenteres i sluttoppgjøret ikke kunne avvises.

Samtidig vil den teksten som er forkortet i NS 8406 ofte måtte utfylles tolkningsmessig med den “komplette” tilsvarende formulering i NS 8405. Kunnskap om NS 8405 er derfor nødvendig for å forstå NS 8406.