Vi bistår utbyggere og entreprenører med å øke kunnskaper og tilrettelegge for rutiner som skal forhindre unødvendige konflikter med forbrukere og redusere tapene ved slik konflikter. Ved å ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse om kontraktene – Byggblankett 3425 (BL 3425) m.fl. – vil risikoen for konflikter bli betydelig redusert.

Gjelder oppdraget arbeid på eksisterende boliger bør håndverkeren vise til BL 3401 eller BL 3402. Håndverkeren må da både kjenne disse og følge disse. Mange problemer skyldes liten forståelse for hvordan kontraktene virker. Kontraktene gir rettigheter både til forbrukeren og håndverkeren.