Et moderne forretningsliv bygger på prinsippet om avtalefrihet. Store deler av forretningslivet reguleres av kontrakter, arbeidsavtaler, anskaffelser, og utveksling av varer og tjenester. Det inngås kontrakter om finansiering, oppkjøp, fisjoner m.v. Kontraktsrett er derfor både praktisk og prinsipielt de viktigste områdene for ethvert forretningsadvokatfirma.

Vår målsetting er å tilby kompetanse og kvalitetsbistand innen kontraktsrett. Vi legger stor vekt på at firmaet til enhver tid skal ha god kjennskap til kontraktspraksis innenfor de bransjene vi betjener. Herunder spisskompetanse knyttet til ulike norske standardkontrakter.

Advokatfirmaet Tryti bistår med utforming av kontrakter – både tilpasning til standardkontrakter og «skreddersydde» kontrakter. Vi bistår i kontraktsforhandlinger og har lang erfaring med å bistå med løpende bistand når det oppstår utfordringer under kontraktsgjennomføringen.