Ekspropriasjon innebærer oftest at det offentlige trenger en eiendom til samfunnsnyttige formål. Vi har omfattende erfaring med å bistå eierne i en slik situasjon.

Vårt råd er å få bistand til å inngå en tiltredelsesavtale. Ofte vil eierne vente med å søke advokatbistand til erstatningen skal utmåles. Da vil normalt eierne allerede ha gitt fra seg forhandlingsposisjonen og skjønnsretten skal da bare utmåle erstatningsutmålingen etter ordinære ekspropriasjonsregler. Det aller viktigste i en slik situasjon for eieren er å få bistand til å lage en tiltredelsesavtale som setter premissene for det ekspropriasjonsskjønnet som skal holdes senere.