NS 8407 og NS 8417 (Totalentreprise)

 

NS 8407 skal benyttes der oppdragsgiver er byggherre og NS 8417 er da beregnet der hvor oppdragsgiver er en hovedentreprenør. Prinsippene i de to kontraktene er de samme, men NS 8417 er tilpasset og mer egnet for begge parter når oppdragsgiver er en hovedentreprenør.

Den sentrale forskjellen på en beskrevet entreprisekontrakt som NS 8405 og totalentreprisekontrakt som NS 8407, er først og fremst at entreprenøren ved totalentreprise har ansvaret for at resultatet tilfredsstiller kontraktens funksjonsbeskrivelse. Han har rett til å velge alternative utførelser, men har samtidig ansvaret for at resultatet blir i henhold til den funksjonsbeskrivelse som fremgår av kontrakten.

Litt forenklet kan det uttrykkes slik at i ved en totalentreprise er det entreprenøren som har ansvaret for resultatet og det er entreprenøren som må bære kostnadene ved de kostnader som er uteglemt i prosjekteringer.