Kontaktinformasjon

    Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

    Telefon: 907 38 936

    Organisasjonsnummer: 923 405 720.